Polityka Prywatności sklepu Restilo

Polityka prywatności sklepu internetowego

 www.restilo.pl

 

I. Administrator danych osobowych Użytkowników

 

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) użytkowników sklepu internetowego prowadzonego na stronie www.restilo.pl (zwanego dalej „Sklepem”), czyli podmiot decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu, a także odpowiedzialnym za zapewnienie ich bezpieczeństwa, jest FLHF S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słonimskiego 1A, 50 – 304 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000728264, NIP: 8982242989.

 

Za Użytkownika uważana jest każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 

II. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora

 

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera postanowienia będące przejawem realizacji przez Administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO.

 

Administrator zapewnia przy tym, iż wdrożył odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobowych podmiotom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 

A. Rejestracja

Użytkownicy w trakcie rejestracji proszeni są o podanie danych niezbędnych do założenia konta klienta w Sklepie, co pozwala między innymi na uniknięcie konieczności ręcznego wpisywania danych osobowych podczas każdego zamówienia. Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane. Dane pobierane od Użytkownika podczas rejestracji to:

1. imię i nazwisko; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą także nazwa firmy – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania dostawy zamówionego towaru;

2. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z zamówieniem, adres e-mail stanowi jednocześnie login;

3. hasło – niezbędne do logowania

4. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) – niezbędny do dostawy towaru,

5. adres siedziby firmy/adres zamieszkania (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;

6. NIP (VAT UE) – niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży;

7. numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawach związanych z zamówieniem.

Podstawa prawną przetwarzania ww. danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta klienta.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia Administrator prosi o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia Administrator prosi o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres dostawy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) – niezbędny do zaadresowania dostawy zamówionych towarów;

3. adres siedziby/adres zamieszkania (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży;

4. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

5. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);

6. numer NIP (VAT UE) - niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Użytkownik wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, Administrator prosi dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

4. numer NIP (VAT UE) - niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Użytkownik wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, Administrator prosi dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP (VAT UE) – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklep internetowy i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są kurierom, z którymi współpracuje Administrator w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki

2. imię i nazwisko, adres, NIP (VAT UE) wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego, z którego korzysta Administrator.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę każdorazowego operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep internetowy.
Sklep internetowy współpracuje z operatorami płatności wymienionymi na stronie sklepu. Podstawa prawną przetwarzania ww. danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy sprzedaży towarów zawartej przez Użytkownika z Administratorem za pośrednictwem Sklepu.

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera w procesie rejestracji lub aktywowania tej opcji w koncie klienta Użytkownicy proszeni są jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe (marketingowe, reklamowe, promocyjne) od Administratora. Użytkownik w każdej chwili możne zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez cofnięcie subskrypcji. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania newslettera.

 D. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w przypadkach uzasadnionych prawnym interesem Administratora

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika dokonywane będzie przez Administratora w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora bądź obrony przed roszczeniami Użytkownika, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 E. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu wykonania obowiązku prawnego

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywać się będzie w celu spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów w związku np. z wystawieniem Użytkownikowi faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

IV. Dane osobowe Użytkowników pobierane automatycznie po wejściu na stronę www.restilo.pl

A.(serwer)

System informatyczny, z którego korzysta sklep internetowy automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z sklepem internetowym. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych sklepu internetowego.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B.(cookies)

Strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika w celach technicznych obsługi sesji.  

Serwis w postaci plików cookies gromadzi anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o użytkowniku wykorzystywane w celu:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika na stronie Sklepu i jej podstronach;

c) zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń.

Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (telefonie, komputerze, tablecie itd.) i umożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest wyłącznie Administrator.

Administrator zapewnia, że pliki cookies nie powodują zmian w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia lub zablokować wykorzystanie ich w przyszłości odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w swojej przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki dotyczące usunięcia lub zablokowania plików cookies znajdują się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używa Użytkownik:

Urządzenia mobilne:

Niewyłączenie przez Użytkownika obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Serwis. Jednakże Administrator ostrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika w przeglądarce internetowej może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie, to znaczy może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Sklep korzysta z dwóch zasadniczych rodzajów plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje w tym zakresie znajdują w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google, Administrator nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklepu internetowego.

Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie internetowym chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informacje w tym zakresie znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

D. Pixel Facebook

Pixel Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Pixel Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje w tym zakresie znajdują w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Pixel Facebook, Administrator nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklepu internetowego.

Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Pixel Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie internetowym chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informacje w tym zakresie znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

E. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przez sklep internetowy oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje w tym zakresie znajdują w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google, Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania sklepu internetowego.

Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie internetowym chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informacje w tym zakresie znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

V. Możliwość przekazywania danych Użytkowników innym podmiotom

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Administratora operatorom płatności oraz firmom kurierskim, w szczególności DPD Polska Sp. z o.o., w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do zrealizowania zamówienia złożonego przez Użytkownika w Sklepie.

Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator w ramach prowadzenia swojej działalności. Dostawcy tych usług są podmiotami przetwarzającymi, tj. przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe i podlegają w tym zakresie poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania danych. Są to m.in. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi marketingu on-line, wysyłania wiadomości e-mail oraz utrzymania strony internetowej. Ww. podmioty przetwarzające mają siedzibę głównie w Polsce i dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator podpisał z ww. podmiotami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym lub samorządowym, Administrator udostępni takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Użytkowników będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Administrator zapewnia przy tym, iż dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych, ale gdyby w przyszłości powstała taka konieczność, dane zostaną przekazane jedynie do państw dających gwarancję odpowiedniego wysokiego stopnia ochrony danych w rozumieniu art. 45 ust. 2 RODO.

 

VI. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z utworzeniem konta klienta będą przetwarzane przez okres istnienia konta klienta w Sklepie, tj. do momentu usunięcia przez Użytkownika konta klienta.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu wykonania zamówienia złożonego przez Użytkownika w sklepie będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji zamówienia, a następnie przez okres do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który wynosi co do zasady 6 lat (a w przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami – 3 lata), licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana. Jeżeli w przedmiocie roszczeń Użytkownika lub Administratora toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika do prawomocnego zakończenia tego postępowania oraz do zakończenia postępowania egzekucyjnego mającego na celu wykonanie zapadłego rozstrzygnięcia.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu wysyłania newslettera przetwarzane będą przez okres obowiązywania zgody Użytkownika na jego otrzymywanie, tj. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody przez Użytkownika.

W przypadku wystawienia Użytkownikowi dokumentu księgowego (np. faktury VAT), dane osobowe Użytkownika wskazane w fakturze VAT przechowywane będą przez okres wymagany dla przechowywania dokumentów podatkowych wynoszący co do zasady 5 lat od daty płatności podatku, przy czym koniec tego terminu przypada na ostatni dzień ostatniego roku kalendarzowego.

 

VII. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

A. Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na jej podstawie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać poprzez przesłanie Administratorowi oświadczenia oznajmującego taką wolę np. w formie wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu otrzymania powyższego oświadczenia przez Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika dokonanego przez Administratora przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

B. Prawo żądania dostępu do danych

Użytkownik ma prawo otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do:

a) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;

b) uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika lub o kryteriach ustalania tego okresu, prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;

c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

C. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik może tego dokonać poprzez złożenie wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) lub o ich uzupełnienie (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

D. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących go danych.

Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli jego podstawę stanowi uzasadniony interes prawny Administratora;

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

e) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania;
  3. c) gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając jego dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

F. Prawo do przeniesienia danych innemu administratorowi

W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO), Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

G. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a Administrator nie będzie posiadał innej uzasadnionej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń, Administrator usunie dane osobowe Użytkownika wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

H. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania przez Użytkownika, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Użytkownikowi na mocy RODO zostały naruszone, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podstawa prawna: art. 77 RODO

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień Użytkownik wystąpi do Administratora z żądaniem, to spełnienie lub odmowa spełnienia żądania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Użytkownik nie będzie w stanie spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione w ciągu kolejnych dwóch miesięcy po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o konieczności przedłużenia tego terminu.

Nadto, Użytkownik ma prawo zgłaszania Administratorowi skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Użytkownikowi uprawnień.

Administrator informuje, że podanie danych osobowych przez Użytkownika jest każdorazowo dobrowolne, acz niezbędne do skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora. Konsekwencją niepodania danych przez Użytkownika będzie brak możliwości podjęcia kontaktu z Administratorem i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora.

Administrator informuje również, że dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

IX. Zmiana polityki prywatności

 

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie sklep powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian.

 

X. Kontakt

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@restilo.pl, telefonicznie na numer: 717 336 734 lub w tradycyjnej formie na adres: FLHF S.A., ul. Słonimskiego 1 A, 50-304 Wrocław.

 

To Top